Available courses

Course image Instruktarz ogólny BHP
Szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Jego celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy.

Szkolenie wstępne dzieli się na dwa szkolenia:

1. Instruktarz ogólny - prowadzi BHP-owiec lub osoba wyznaczona do wykonywania zadań BHP

2. Instruktarz stanowiskowy - bezpośredni przełożony

Course image Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie okresowe

Szkolenie jest przeznaczone:

  • Dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami , spółkami zakładowymi, urzędami, spółdzielniami
  • Dla innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)